welkom nieuws kalender informatie ochtend 14 november 2018 uitnodiging kerstspel 20 december 2018 vakantierooster schooljaar 2018-2019 aan/afmelden email-nieuwsbrief film over het vrijeschoolonderwijs
de vrijeschool vredehof onderwijs op deze school
ritme en lesstof klassen geen groepen toetsing en rapportage prestatie van de school uitstroomgegevens
ons team schoolgids 2018-2019 ondersteuning (sop) mr en gmr bestuur meer informatie aanmelden

Onderwijs op deze school

Wat is vrijeschoolonderwijs
Op een vrijeschool leren de kinderen hetzelfde als op iedere andere basisschool maar dan méér. Met de informatie op deze website proberen we een zo goed mogelijk beeld te geven van het vrijeschoolonderwijs. Je kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met één van onze vrijescholen voor het bijwonen van een informatieochtend en een kijkje in de school.

Vaardigheden voor hoofd, hart en handen

De vrijeschool biedt een breed onderwijspakket aan, dat hoofd, hart en handen betrekt in het leren. Op de vrijeschool leer je wanneer je een werkwoord met een 'd' of 'dt' schrijft, je leert de tafels van 1 t/m 12 op te zeggen, sommetjes maken of waar Groningen ligt. Maar omdat het in het leven om veel meer draait dan rekenen en taal alleen, leer je op een vrijeschool veel meer dan dat. Naast lezen, schrijven en rekenen leren de kinderen o.a. vreemde talen spreken, bewegen, toneelspelen, schilderen, tekenen en zingen. De kinderen komen vaak buiten en werken in de schooltuin. In onze opvatting van onderwijs gaat het dan ook om drie aspecten:

het denken: cognitieve vaardigheden (kennis);
het gevoel: sociaal-emotionele vaardigheden;
de wil: motorische en praktische vaardigheden.

Pedagogie
Het vrijeschoolonderwijs is geïnspireerd door de antroposofie. Heel kort gezegd gaat de antroposofie ervan uit dat ieder mens een eigen levensweg bewandelt. Daarbij maak je zowel een lichamelijke als geestelijke ontwikkeling door. Bij kinderen op de basisschool is dat eerste wel heel duidelijk te zien: zij groeien van kleine kleuter tot bijna-puber. De pedagogische uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs zijn gericht op de ontwikkeling van de individuele kwaliteiten van het kind.

Vrij, maar niet vrijblijvend
Het 'vrije' in 'vrijeschool' heeft niets te maken met vrijblijvendheid. Kinderen krijgen een duidelijke structuur aangeboden. Regels zijn regels. Het 'vrije' heeft betrekking op de vrijheid en de verantwoordelijkheid die de leerkracht heeft. Deze kan, binnen de wettelijke- en door de school gestelde kaders, zelf de lesstof en zijn of haar eigen professionaliteit ontwikkelen. Dat resulteert in wakkere, leergierige en gemotiveerde leerkrachten.


Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam, T: 010-452 65 19