welkom nieuws kalender informatie ochtend 14 november 2018 uitnodiging kerstspel 20 december 2018 vakantierooster schooljaar 2018-2019 aan/afmelden email-nieuwsbrief film over het vrijeschoolonderwijs
de vrijeschool vredehof onderwijs op deze school ons team schoolgids 2018-2019 ondersteuning (sop) mr en gmr bestuur meer informatie aanmelden

De Vrijeschool Vredehof

Steeds meer mensen zijn op zoek naar een goed evenwicht in hun leven. De juiste balans tussen presteren en ruimte en tijd voor jezelf. Kinderen hebben ook baat bij een juiste balans. Dat staat op de Vrije School Vredehof voorop: Een gezonde afwisseling in het aanspreken van hoofd, hart en handen.

Vrijeschool Vredehof is een basisschool voor vier- tot twaalfjarigen. De school staat open voor alle leerlingen, ongeacht hun culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

De lesstof wordt op een creatieve manier benaderd; begeleid door verhalen, beelden, klanken en ritme. Het hele kind wordt daarmee aangesproken. Zo kan het zijn eigen denken, voelen en willen ontwikkelen. Ook maakt het kind zich zo de stof helemaal eigen. Daardoor neemt het ook vaardigheden als taal en rekenen beter op. Maar omdat het in het leven om veel meer draait dan rekenen en taal alleen, leer je op een vrijeschool veel meer dan dat. Zorgen voor elkaar, bijvoorbeeld. Of aandacht hebben voor cultuur en betrokken zijn bij de maatschappij. Want naast de ontwikkeling van je verstand, is het net zo belangrijk dat je je gevoel ontwikkelt en leert om zelfstandig bezig te zijn.

Het leren sluit aan bij het tempo en de belevingswereld van het kind. Het kind mag werkelijk kind zijn, zodat het de kans krijgt op te groeien tot een evenwichtig, (sociaal) vaardig en initiatiefrijk mens. Op de Vrije School Vredehof wordt uw kind gezien. We zijn een school met een duidelijke structuur. Sfeer, rust en ritme bieden de kinderen veiligheid. Zowel leerkrachten als ouders zijn erg betrokken. Een duidelijk leerplan zorgt voor heldere leerlijnen en een rijke inhoud van het onderwijs. Onderwijs met een heel eigen karakter waarin ieder kind zijn eigen talenten kan ontwikkelen. Op een vrijeschool leer je voor het leven.


Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam, T: 010-452 65 19