welkom nieuws kalender informatie ochtend 14 november 2018 uitnodiging kerstspel 20 december 2018 vakantierooster schooljaar 2018-2019 aan/afmelden email-nieuwsbrief film over het vrijeschoolonderwijs
de vrijeschool vredehof onderwijs op deze school
ritme en lesstof klassen geen groepen toetsing en rapportage prestatie van de school uitstroomgegevens
ons team schoolgids 2018-2019 ondersteuning (sop) mr en gmr bestuur meer informatie aanmelden

Uitstroomgegevens

Na de basisschool
Aan het einde van de basisschool heeft een kind van de vrijeschool zijn/haar motoriek, gevoel en verstand geschoold en goed ontwikkeld. Deze vermogens vormen de basis om met vertrouwen, inzicht, kracht en verstand door te stromen naar het voortgezet onderwijs.

Elk jaar weer kiest een aantal kinderen ervoor om naar het voortgezet onderwijs van de vrijeschool in Den Haag, Rotterdam of Leiden (vwo, havo of vmbo) te gaan. Maar ook wordt er veel gekozen voor een andere school binnen het voortgezet onderwijs.

De overstap van de vrije basisschool naar regulier voortgezet onderwijs verloopt doorgaans goed. Kinderen die van de vrijeschool komen hebben geleerd om te zoeken naar de mogelijkheden en niet te struikelen over de onmogelijkheden. Vrijeschoolkinderen worden vaak getypeerd als creatieve denkers en zijn betrokken bij de school. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat veel vrijeschoolleerlingen leren leuk blijven vinden tot aan het einde van de schooltijd.


Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam, T: 010-452 65 19