welkom nieuws kalender informatie ochtend 14 november 2018 uitnodiging kerstspel 20 december 2018 vakantierooster schooljaar 2018-2019 aan/afmelden email-nieuwsbrief film over het vrijeschoolonderwijs
de vrijeschool vredehof onderwijs op deze school
ritme en lesstof klassen geen groepen toetsing en rapportage prestatie van de school uitstroomgegevens
ons team schoolgids 2018-2019 ondersteuning (sop) mr en gmr bestuur meer informatie aanmelden

Toetsing en rapportage

Toetsing en rapportage over de leerling
Vanaf schooljaar 2013-2014 heeft het ministerie van onderwijs vastgesteld hoe de leerlingenprestaties op een school gevolgd en getoetst moeten worden op het gebied van taal en rekenen. Naast de verschillende Cito toetsen, maken wij vanzelfsprekend gebruik van het leerlingvolgsysteem. Omdat het vrijeschoolonderwijs zoveel méér is dan alleen deze cognitieve vaardigheden, hanteren wij ook aanvullend onze eigen pedagogische kwaliteitsnormen voor de cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en praktische vaardigheden. De ouders worden door middel van gesprekken en getuigschriften op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind op alle vlakken.


Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam, T: 010-452 65 19