welkom nieuws kalender informatie ochtend 14 november 2018 uitnodiging kerstspel 20 december 2018 vakantierooster schooljaar 2018-2019 aan/afmelden email-nieuwsbrief film over het vrijeschoolonderwijs
de vrijeschool vredehof onderwijs op deze school
ritme en lesstof klassen geen groepen toetsing en rapportage prestatie van de school uitstroomgegevens
ons team schoolgids 2018-2019 ondersteuning (sop) mr en gmr bestuur meer informatie aanmelden

Prestatie van de school

De Vrije School Vredehof voldoet aan de kwaliteitsnormen die het ministerie van onderwijs stelt aan het basisonderwijs. Dat is belangrijk, maar voor ons geen reden om achterover te gaan leunen. De kwaliteit kan altijd nóg beter en wordt niet alleen bepaald door normen van het ministerie. Omdat het vrijeschoolonderwijs naast het reguliere aanbod een breder en diepgaander pedagogisch programma aanbiedt aan de leerlingen, zijn er meerdere kwaliteiten die we moeten borgen. De Vrije School Vredehof is onderdeel van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland. Zo is de school actief en intensief bezig met de kwaliteitsontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs.

Inspectierapport
Via onderstaande links kunt u het inspectierapport van de Inspectie van het Onderwijs bekijken: bekijk inspectierapportbekijk hier het inspectierapport van de Vrije School Vredehof


Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam, T: 010-452 65 19