welkom nieuws kalender informatie ochtend 14 november 2018 uitnodiging kerstspel 20 december 2018 vakantierooster schooljaar 2018-2019 aan/afmelden email-nieuwsbrief film over het vrijeschoolonderwijs
de vrijeschool vredehof onderwijs op deze school ons team schoolgids 2018-2019 ondersteuning (sop) mr en gmr bestuur meer informatie aanmelden

Bestuur

Het bestuur is formeel, vanuit de wet- en regelgeving, verantwoordelijk voor de instandhouding van de scholen en de realisatie van kwalitatief goed onderwijs. De school wordt bestuurd vanuit De Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland.
Deze samenwerking is eind 2011 gevormd vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid om het vrijeschoolonderwijs in de regio verder te ontwikkelen en krachtiger op de kaart te zetten. De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland bestaat uit negen basisscholen op antroposofische grondslag in Zuid-Holland. Elke school heeft zijn eigen profiel en ontwikkelt dat verder. De dagelijkse leiding van de school ligt bij de schoolleiding. Deze is verantwoordelijk voor de eigen school en hoe leerkrachten en ouders daarin samenwerken.

De bestuurder is Jeroen Gommers. Bij hem ligt het bevoegd gezag van de stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland. De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland heeft een klein bestuursbureau voor de ondersteuning van personeelsbeleid, communicatie, onderwijs en financiën:

Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland
Postbus 4292
3006 AG Rotterdam
T: 010-4528197
info@svzh.nl
svzh.nl www.svzh.nl

Het Managementteam staat onder leiding van de bestuurder en wordt samen met hem gevormd door de schoolleiders van de Leeuwenhartschool in Oud-Beijerland de Dordtse Vrijeschool in Dordrecht, de Rudolf Steiner School in Rotterdam en Krimpen a/d IJssel, de Vrijeschool Vredehof in Rotterdam, de Vrijeschool Rotterdam-West in Rotterdam, de Vrijeschool Widar in Delft en Basisschool Wonnebald in Den Haag.

De bestuurder werkt in nauw overleg met de Raad van Toezicht aan expliciet voorwaardenscheppend en professioneel beleid voor de scholen binnen het samenwerkingsverband. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: Paul Slier (voorzitter), Sjef Palmen, Albert Vlug, Piter de Jong en Margreet Vendel
Het bestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor het onderwijskundige, personele, financiële en materiële beleid dat op alle locaties wordt uitgevoerd. In het managementstatuut zijn de taken van bestuur en management omschreven.


Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam, T: 010-452 65 19