welkom nieuws kalender informatie ochtend 14 november 2018 uitnodiging kerstspel 20 december 2018 vakantierooster schooljaar 2018-2019 aan/afmelden email-nieuwsbrief film over het vrijeschoolonderwijs
de vrijeschool vredehof onderwijs op deze school ons team schoolgids 2018-2019 ondersteuning (sop) mr en gmr bestuur meer informatie aanmelden

Over de school


de vrijeschool vredehof

Steeds meer mensen zijn op zoek naar een goed evenwicht in hun leven. De juiste balans tussen presteren en ruimte en tijd voor jezelf. Kinderen hebben ook baat bij een juiste balans. Dat staat op de Vrije School Vredehof voorop: Een gezonde afwisseli...

lees verder...

onderwijs op deze school

Wat is vrijeschoolonderwijs
Op een vrijeschool leren de kinderen hetzelfde als op iedere andere basisschool maar dan méér. Met de informatie op deze website proberen we een zo goed mogelijk beeld te geven van het...

lees verder...

ons team

Het team bestaat uit leerkrachten, vakleerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, een administratief medewerker en een schoolleider.
Voor het schooljaar 2018-2019 is de verdeling als volgt:

Kleuterklassen (groep 1/2):
...

lees verder...

schoolgids 2018-2019

Klik hier voor de PDF van de schoolgids 2018-2019 van de Vrijeschool Vredehof....

lees verder...

ondersteuning (sop)

Klik hier voor de PDF van het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2017-2018 van de Vrijeschool Vredehof....

lees verder...

mr en gmr

MR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR) van ouders en leerkrachten die regelmatig met de directie overlegt. Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben de ouders en de personeelsleden van de school mede zeggen...

lees verder...

bestuur

Het bestuur is formeel, vanuit de wet- en regelgeving, verantwoordelijk voor de instandhouding van de scholen en de realisatie van kwalitatief goed onderwijs. De school wordt bestuurd vanuit De Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland.

lees verder...

meer informatie

kennis maken met de school
Om kennis te maken met de school bent u van harte welkom op één van onze informatiemomenten. Daarnaast is het leuk eens te komen kijken op bijvoorbeeld de lentemarkt of bij andere open ...

lees verder...

aanmelden

Aanmelding en toelating
Heeft u belangstelling voor de vrijeschool en wilt u uw kind graag op de Vrije School Vredehof geplaatst zien, dan kunt u zich aanmelden voor een van de informatieochtenden. Op deze ochtenden vertellen ...

lees verder...
Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam, T: 010-452 65 19