welkom nieuws kalender informatie ochtend 28 maart 2018 vakantierooster schooljaar 2018-2019 aan/afmelden email-nieuwsbrief film over het vrijeschoolonderwijs

Schoolnieuws week 5-2018
2 feb '18

Personele wijzigingen na de zomervakantie

Mirjam Heymann, leerkracht van onze huidige zesde klas, heeft aangegeven onze school vanaf de zomervakantie te gaan verlaten.
Zij keert terug naar haar vaderland (Zuid-Duitsland) om daar op een vrijeschool te gaan werken.
Liz Verhoeckx (Engels, Handvaardigheid, ICT en nog veel meer) wordt begin september 66 jaar en gaat van de zomer met pensioen.
Beide leerkrachten gaan we enorm missen.
Gelukkig weten we het nu al en hebben we tijd om nieuwe leerkrachten te werven.
De vacature voor klassenleerkracht is er inmiddels uit.
Zie de link voor meer informatie: vredehof.vrijescholenregiorotterdam.nl
Ik zou het zeer op prijs stellen als u mogelijke kandidaten op deze vacature attendeert.

Renovatie schoolgebouw

Onze school staat op de lijst van 50 scholen van de Gemeente Rotterdam die in aanmerking komen voor een grootse renovatie.
(Nieuwe vloeren, plafonds, wc’s, entree, schilderwerk, leidingwerk, radiatoren, luchtventilatiesysteem, zonnepanelen, lift? etc…)
Momenteel wordt er vanuit het team een commissie samengesteld die gaat bekijken wat vanuit onderwijskundig perspectief onze wensen zijn.
We staan aan het begin van een lang proces. De renovatie staat momenteel gepland voor half 2019. Of dat allemaal lukt is van veel factoren afhankelijk.
Ik houd u middels het schoolnieuws op de hoogte van de ontwikkelingen.

Carnaval

Volgende week vrijdag is het feest! Zie de brief die als bijlage is meegestuurd voor meer informatie.
We zien uit naar een spetterend feest.

Ernstjan Cooiman
Schoolleider


O V E R I G E A C T I V I T E I T E N
Een rubriek waarin activiteiten worden opgenomen die onder verantwoordelijkheid vallen van de aangegeven instantie/persoon.

MORGEN Wintermarkt

Op zaterdag 3 februari a.s.organiseert de Waldorfschool haar eerste markt: de Wintermarkt!
In samenwerking met het Waldorfhaus: centrum op antroposofische grondslag voor kinderopvang, peuterklas en BSO.
Een markt met allerlei kraampjes met mooie spulletjes en lekkere hapjes. Zie bijlage.
U bent tussen 12:00 - 16:00 uur van harte welkom in gebouw De Kristal, Cypruslaan 400, Rotterdam-Nesselande.

Els Blacquiére

Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam, T: 010-452 65 19