welkom nieuws kalender informatie ochtend 28 maart 2018 vakantierooster schooljaar 2018-2019 aan/afmelden email-nieuwsbrief film over het vrijeschoolonderwijs

schoolnieuws week 12-2018
23 mrt '18

Lang Paasweekend

Volgende week zondag (1 april) is het Pasen.
Vrijdag 30 maart en maandag 2 april zijn vrije dagen ivm Goede Vrijdag en 2e Paasdag.
Alvast een heerlijk lang weekend gewenst.

Peronnikspel 2018

Dinsdag 27 maart 2018 wordt het Peronnikspel (onder schooltijd) opgevoerd voor de kinderen van de Vrijeschool Vredehof in de aula van de school in Prinsenland, Michelangelostraat 375. Die avond wordt het spel daar opgevoerd voor ouders en belangstellenden. Het spel begint om 20:00 uur, de zaal gaat om 19.45 uur open. De toegang is vrij.

‘Jullie hebben vast weleens één van die onnozelen ontmoet die niet anders kunnen dan aan de deuren bedelen’.
Zo begint de vertelster het spel van ‘Peronnik de Onnozele’. Zij vertelt dat Peronnik zich geen zorgen maakt over wereldse zaken. Hij scharrelt zijn kostje bedelend bij elkaar, drinkt wanneer hij dorst heeft uit een bron en slaapt als hij vermoeid is in de eerste de beste hooiberg. Zijn kleding is oud en versleten en aan een vak leren of naar school gaan is hij ook nog niet toegekomen. Hij geniet nog van simpele dingen, zingt uit volle borst en kan de vogels prachtig nafluiten. Hij is als de kleine kinderen – één met de wereld – en treedt deze met onbegrensd vertrouwen tegemoet.
Het lot brengt Peronnik op een boerderij waar hij een ridder ontmoet die op zoek is naar de ingang van het woud dat slot Kerglas verbergt. In Kerglas staan Schaal en Lans verborgen, bewaakt door de zwarte tovenaar Rogéar.
Het verhaal van de ridder wekt zijn nieuwsgierigheid en in Peronnik ontwaakt het verlangen om met de lans van diamant voor het goede te strijden en met de schaal van goud vertroostend door de wereld te trekken.
De zeven zware beproevingen die hem dan te wachten zullen staan schrikken hem niet af. Hij smeedt slimme plannen om het toverwoud, de dwerg, de leeuw, de drakenzee, de reus en het dal der verleidingen onbevangen tegemoet te treden. Vol goede moed gaat hij op weg.
Moedig is ook een enthousiaste spelersgroep van ouders en leerkrachten van de Vrijeschool Vredehof, de Vrijeschool Rotterdam-West, de Dordtse Vrijeschool en de Leeuwenhartschool in Oud-Beijerland in februari gestart om dit mooie sprookje in beeld te brengen.
Wij hopen dat de kinderen er weer van zullen genieten en dat ook ’s avonds de zaal goed gevuld zal zijn. Hopelijk tot dan!
Namens de spelersgroep,
Ernstjan Cooiman


PO in actie

Beste ouders/verzorgers,
De PO Raad en de vakbonden werken samen om de politiek duidelijk te maken dat er behoefte is aan hogere salarissen en extra geld om de werkdruk te verlichten. Dat dat geld nodig is, wordt elke dag meer gevoeld, omdat het steeds moeilijker is om nieuwe leerkrachten te vinden.
Tot nu toe is er op onze scholen twee dagen gestaakt. En die acties hebben effect en daar mogen we bij stilstaan. Leraren staken liever niet en voor ouders is het feit dat de school dicht is flink lastig. Maar het heeft wel wat opgeleverd en dat mogen we vieren. De vakbonden en de PO Raad overleggen nu over aanpassing van de CAO zodat de salarissen omhoog kunnen en ik hoor dat dat overleg goed gaat. Ik laat weten als er resultaten zijn.
De vakbonden en de PO Raad hebben ervoor gezorgd dat het geld voor het verlagen van de werkdruk er al dit jaar gaat komen. Voor onze scholen betekent dit dat er € 155 per leerling per schooljaar extra is. Daar zijn we erg blij mee. Elke school zal in overleg met de Medezeggenschapsraad een plan maken hoe het geld het best besteed kan worden. Daar is wel enige haast bij want als het geld wordt geïnvesteerd in extra personeel dan moeten we snel gaan werven.
Ondertussen gaan de acties gewoon door. Maar nu in estafettevorm. Elke maand zijn er acties gepland in een andere regio. Voorlopig niet in Zuid-Holland overigens. In onze regio staan nieuwe acties pas gepland na de zomervakantie.
Jeroen Gommers
Bestuurder


Vooraankondiging algemene ouderavond op 24 april

Op dinsdag 24 april vindt de algemene ouderavond plaats.
Vorig jaar heeft Jan Alfrink ons verteld over de vertelstof door de jaren heen.
Dit keer is het thema: Opvoeden in het digitale tijdperk
Centraal staat een vraag die veel ouders bezighoudt: ‘Wat is het effect van beeldschermen op mijn kind?’
Gastspreker deze avond is Edmond Schoorel.
Edmond Schoorel is kinderarts. Hij is naast regulier kinderarts opgeleid tot antroposofisch arts. Tot 2012 was hij werkzaam als regulier kinderarts in het Diakonessenziekenhuis in Utrecht. Hij heeft in 1996 het Kindertherapeuticum opgericht nadat hij ruim 12 jaar verbonden was als kinderarts aan de antroposofische kliniek in Bilthoven, de Willem Zeylmans van Emmichovenkliniek. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan, onder andere het boek “Beeldschermbeelden” uitgeverij Christofoor. Hij geeft regelmatig lezingen en cursussen in het land.
Ik hoop u allen op deze algemene ouderavond te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet,
Ernstjan Cooiman
Schoolleider


Op zoek naar prijzen voor de loterij van de Lentemarkt 26 mei

Elk jaar hebben wij bij de lentemarkt van de Vrije school Vredehof ook een loterij.
Deze loterij heeft nog een aantal fantastische prijzen nodig! Grote en ook kleinere prijzen zijn gevraagd!
Zijn er ouders die een eigen winkel/ bedrijf hebben, of iemand kennen met een eigen winkel? Ook handige ouders die zelf mooie dingen vervaardigen zijn gevraagd!
Neem via mail contact op met Dana Lenzen lenzendn@gmail.com of neem je prijs mee naar school en leg het voorzien van naam in een blauwe mand, die naast de gevonden voorwerpen kist staat.
namens de loterijwerkgroep Kim, Carola en Dana

Nieuws uit de Schooltuin

Maart roerde zijn staart….er ligt eindelijk lente op de loer. De merel en de mezen hebben het al luidkeels aangekondigd. Uit de aarde ontspruiten kleine bolletjes. Krokussen en hier en daar een sneeuwklokje toonden hun groene blaadjes en bloembladeren. Teer en Prachtig….
Er is een begin gemaakt met het aanharken van de schooltuin, uit een aantal borders is al een halve container bladafval en oude takken verwijderd. Met Erzsébeth van de Toverfluit heb ik een kleine overgebleven kerstboom in de border achterin de schooltuin ingegraven. Tot onze grote verbazing troffen we op een meter diep vier vierkanten stoeptegels aan in de border toen we een gat aan het graven waren.
Nu worden de opkomende bloembollen zichtbaar. De sneeuwklokjes hebben zich al laten zien, komend jaar zullen zij zich gaan vermeerderen. Helaas heeft het groen blad van de andere bloembollen schade gehad van de terugkerende nachtvorst.
Wees daar allen voorzichtig mee, want nu komt een tijd van genieten aan voor alles wat komen gaat in de schooltuin voor de kinderen en alle betrokkenen.
Maak de kinderen daarop attent! Rennen in de schooltuin maakt alles kapot, een bal kan ook door voorzichtig lopen uit de schooltuin gehaald worden…
Wie thuis uitgebloeide bloembollen heeft en zal weggooien, de schooltuin is er zeer blij mee. Wilt u de uitgebloeide bollen neerleggen net achter de vijver bij de kleuters?

Hartelijk dank,
Marianne E. Klapwijk
marianne.e.klapwijk@gmail.com


Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam, T: 010-452 65 19