welkom nieuws kalender informatie ochtend 24 januari 2018 adventsbazaar zaterdag 25 november 2017 uitnodiging kerstspel 21 december 2017 vakantierooster schooljaar 2017-2018 aan/afmelden email-nieuwsbrief film over het vrijeschoolonderwijs

schoolnieuws week 44-2017
3 nov '17

Opbrengst sponsorloop

De opbrengst van de sponsorloop is € 12.640! Echt een ongelofelijk fantastisch bedrag. Dat is prachtig nieuws voor de kinderen in het vluchtelingenkamp in Libanon (ruim € 6000), de mensen op Sint Maarten (ruim € 3000) en ons schoolplein (ruim € 3000). Dank aan alle kinderen.

Klassenouderoverleg

Woensdag a.s. (8 november) vindt het eerste klassenouderoverleg van dit schooljaar plaats.
Start om 20:00u in de lerarenkamer.
Ik hoop dat alle klassen hierbij vertegenwoordigd zijn.

Sint Maarten

Op vrijdag 10 november a.s. vieren we op school het Sint Maartensfeest. ’s Avond is het feest voor de kleuters en klassen 1 t/m 3 tussen 17:00 en 19:00u. De leerkrachten hebben hierover brieven naar de ouders gestuurd. We zien uit naar een sfeervol en lichtend feest!

Kerstspelopvoering 2017

Omdat de zaal te klein is voor 3 opvoeringen met ouders en kinderen samen, gaan we het dit jaar anders doen.
Let op: dit is dus anders dan in de jaarkalender vermeld staat.
Het gaat dit jaar als volgt:

Het spel wordt voor ouders en belangstellenden gespeeld op donderdag 21 december 2017 om 20:00u in de aula van school.
Kaartjes voor deze voorstelling kun u vanaf maandag 27 november a.s. afhalen bij onze conciërge.

Op vrijdag 22 december wordt het spel onder schooltijd, in drie voorstellingen, opgevoerd voor uw kinderen.
Voor alle kinderen begint op vrijdag 22 december om 12:30u de Kerstvakantie.

Heel graag tot ziens op donderdagavond 21 december.

Ernstjan Cooiman
Schoolleider25 NOVEMBER ADVENTSBAZAAR

Op Zaterdag 25 november vindt voor de vierde keer bij ons op school de Adventsbazaar plaats en de voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
Een klein groepje ouders houdt zich bezig met de organisatie maar er zijn vooral op vrijdagavond 24 november en op de dag van de bazaar zelf extra mensen nodig die een handje helpen.

Hulp bij opbouw

Voor vrijdagavond 24 november zijn we op zoek naar 10 sterke toffe vaders die willen helpen bij de opbouw van de markt, vanaf 19 uur.
Het gaat om het sjouwen van tafels, schragen en planken, stoelen.

Hulp op Adventsbazaar
Voor de dag zelf zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om hier en daar voor korte tijd een activiteit te begeleiden, of willen helpen in het restaurant en we zoeken mensen die willen helpen met het opruimen vanaf 15.00 uur.

Bakken
Wie wil er bakken (taart, cake, muffins etc.) Minimaal 4 taarten/baksels per klas,

Opruimen
Na de markt (zaterdag dus vanaf 15 uur tot uiterlijk 18 uur) zou het heel fijn zijn als een aantal mensen wil helpen opruimen.
Wil je helpen sjouwen, op of afbouwen? Of wil je activiteiten begeleiden, bakken of helpen in het restaurant, geef je dan op bij Merel de Vink 0624235563 mereldevink@gmail.com

Knutselen?
Hou je van knutselen en lijkt het je leuk om met een groepje ouders/kinderen dingen te maken voor de adventsbazaar? Dan kan dit op elke woensdagmiddag onder leiding van Carmen Fernandes (0624881074) of op elke vrijdagochtend onder leiding van Simone Plochg (0657930641)

Ouderkraam
Dit jaar hebben we voor het eerst een kraam waarin we zelfgemaakte artikelen van ouders verkopen. Dus: wil je daar een bijdrage aan leveren: graag!

Hartelijk dank alvast voor jullie enthousiasme!

namens de commissie Merel de VinkO V E R I G E A C T I V I T E I T E N

Een rubriek waarin activiteiten worden opgenomen die onder verantwoordelijkheid vallen van de aangegeven instantie/persoon.

Het vieren van de jaarfeesten

Introductie van de Christengemeenschap voor ouders van de Vrijeschool Vredehof


Rudolf Steiner wees op het grote belang van het vieren van de jaarfeesten en sprak uit dat het vormend werkt aan de innerlijke kracht van het kind en later voor de mens als volwassene.
Naast de vrijeschool, waar dat vieren van de jaarfeesten een belangrijk element is dat de weg door het jaar bepaalt, ontstond met hulp van Rudolf Steiner een kerkgenootschap waar dit eveneens een centrale plaats inneemt. In de Christengemeenschap ontmoet je enerzijds vormen die je wel aan de traditionele kerken doen denken, maar waarvan je tevens kunt ervaren dat ze zowel uiterlijk als vooral innerlijk geheel vernieuwd zijn. Op de achtergrond daarvan staat het gedachtegoed van de antroposofie.

In deze ‘beweging voor religieuze vernieuwing’, zoals Steiner haar noemde, richt zich het vieren van de jaarfeesten wat de kinderen betreft gemeenschappelijk op de groep peuters, kleuters en de jonge schoolkinderen samen met hun ouders. Voor de oudere kinderen is er gelijktijdig altijd een verhaal rond hetzelfde thema met een inhoud die hen als leeftijdsgroep vaker meer aanspreekt.
Er zijn voor de ouders die daaraan interesse hebben ook avonden waarop de historische en spirituele achtergronden van de jaarfeesten worden toegelicht en waarover vervolgens een gesprek ontstaat.

De eerstvolgende viering voor de kinderen is Het Adventstuintje op zondag 3 december (de uitnodiging hiervoor volgt later). Voor meer informatie zie de brochure Jaarfeesten vieren met kinderen en kleuters in de bijlage.

Ignaz Stegeman
Patricia van Mill
Kapinga Mwamba
Nadine Vink-Boers

Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam, T: 010-452 65 19