welkom nieuws kalender informatie ochtend 24 januari 2018 adventsbazaar zaterdag 25 november 2017 uitnodiging kerstspel 21 december 2017 vakantierooster schooljaar 2017-2018 aan/afmelden email-nieuwsbrief film over het vrijeschoolonderwijs

schoolnieuws week 41-2017
13 okt '17

Terugblik sponsorloop

Gisteren hebben de kinderen van klas 1 t/m 6 hun stinkende best gedaan tijdens de sponsorloop.
Er werd fanatiek en geconcentreerd gelopen voor de verschillende goede doelen: twee scholen in een vluchtelingenkamp in Libanon, de wederopbouw van Sint Maarten na de orkaan Irma en een nieuw speeltoestel op ons schoolplein.
Er zijn diploma’s uitgedeeld waarop staat hoeveel rondes de kinderen hebben gelopen.
Vanaf nu kan het toegezegde geld bij de sponsoren worden geïnd.
Een dringend verzoek om het bedrag in de eerste week na de herfstvakantie bij de klassenleerkrachten in te leveren!
Iedereen ontzettend bedankt voor de inzet en het sponsoren!
In de tweede week na de herfstvakantie wordt de totale opbrengst bekend gemaakt.

Sint Maarten

Op vrijdag 10 november a.s. vieren we op school het Sint Maartensfeest.
’s Avonds wandelen de kleuters door het park en de klassen 1 en 2 door het bos.
Klas 3 trekt de wijk in om daar te zingen voor rijke mannen en vrouwen.
Mocht u in de buurt wonen en deze avond voor de derde klassers rijke man of vrouw willen spelen, dan kunt u zich richten tot Meike Veenstra via mve@vsvredehof.nl. Dank.

Kerstspelopvoering 2017

Omdat de zaal te klein is voor 3 opvoeringen met ouders en kinderen samen, gaan we het dit jaar anders doen.
Let op: dit is dus anders dan in de jaarkalender vermeld staat.
Het gaat dit jaar als volgt:

Het spel wordt voor ouders en belangstellenden gespeeld op donderdag 21 december 2017 om 20:00u in de aula van school.
Kaartjes voor deze voorstelling kun u vanaf maandag 27 november a.s. afhalen bij onze conciërge.

Op vrijdag 22 december wordt het spel onder schooltijd, in drie voorstellingen, opgevoerd voor uw kinderen.
Voor alle kinderen begint op vrijdag 22 december om 12:30u de Kerstvakantie.

Heel graag tot ziens op donderdagavond 21 december.

Een hele fijne herfstvakantie gewenst en tot ziens op maandag 23 oktober!

Ernstjan Cooiman
Schoolleider


Pelle's kledingwinkeltje

Op woensdag 1 november, 2 weken na de herfstvakantie, is er weer Pelle, het kledingwinkeltje, op school.
Heb je de kledingkasten thuis al opgeruimd of ben je van plan dit in de herfstvakantie te doen, bewaar de kleding die je weg wilt doen dan voor Pelle!
Schone, bruikbare kinderkleding en kleding voor volwassenen is van harte welkom.

Vanaf maandag 23 oktober wordt de kleding ingezameld en kan je die kwijt in de hal van school.

De kleding die na de verkoop overblijft gaat naar " Bag 2 school"
Alle kleding die door " Bag 2 school" wordt ingezameld gaat naar bestemmingen in West- en Oost Europa , Afrika en Azie.
80% van deze kleding wordt als kleding hergebruikt en de overige 20% gaat naar de recyclingindustrie voor reproductie van bedden, sokken, dekens en schoonmaak textiel.

Op deze manier wordt er zoveel mogelijk gerecycled.
Voor meer info: bag2school.nl

Met de uiteindelijke "Pelle" opbrengst wordt er altijd een mooie bestemming gezocht voor de gehele school.
Dus voor leuke koopjes kom langs op woensdag 1 november van 8.00-13.00

Tot ziens bij Pelle!O V E R I G E A C T I V I T E I T E N

Een rubriek waarin activiteiten worden opgenomen die onder verantwoordelijkheid vallen van de aangegeven instantie/persoon.

Thema-avond zieke kinderen thuis

Op MAANDAGAVOND 23 oktober van 19.45- 21.45 uur een thema avond over:
“ Zieke kinderen thuis en tips voor de thuisapotheek”
Als verpleegkundige antroposofische zorg, geef ik advies hoe je kinderen kunt helpen met natuurlijke middelen als ze verkouden en grieperig worden of kwaaltjes krijgen. Wat doe je voor een kind met keel- of oorpijn? Wat betekent koorts en kun je dat begeleiden als ouder? Waarom geef je bij een kind dat over buikpijn klaagt een kamille –buikwikkel? Vooral zal ik laten zien hoe, en in welke situatie je een compres en/ of wikkel aan je kind kunt geven. Daarnaast geef ik tips voor de thuisapotheek, zodat ouders zich kunnen voorbereiden op de aanstaande, koudere periode van het jaar. Wees welkom in mijn verpleegkundige “Matricaria” praktijk, gevestigd in het Natuurlijk Gezondheidscentrum Rotterdam, Voorschoterlaan 40a, 3062 KP Rotterdam
Kosten 20,- Euro p.p.
Meld je aan op: ruthcooiman@hotmail.com
Kijk voor meer info op mijn website:www.zorgvanwiegtotgraf.nl
Ruth N. Cooiman- van Heijningen.

Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam, T: 010-452 65 19