welkom nieuws kalender informatie ochtend 28 maart 2018 vakantierooster schooljaar 2018-2019 aan/afmelden email-nieuwsbrief film over het vrijeschoolonderwijs

Schoolnieuws week 4-2018
26 jan '18

Vervanging

Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten wordt het steeds lastiger om vervangers te vinden. Zeker als er meer dan 1 leerkracht tegelijk afwezig is, hebben we een probleem. Zowel vorige week vrijdag als vandaag heb ik ouders van klassen gevraagd hun kinderen thuis op te vangen.
Bij ziekte van leerkrachten worden eerst de vervangers die we in huis hebben ingezet (bijv. juf Caroline bij de kleuters en juf Liz voor klas 1 t/m 6). Ook wordt aan mensen die parttime werken gevraagd extra te komen werken. Het kan ook voorkomen dat we een klas kinderen over de andere klassen verdelen. Soms zijn er LiO stagiaires die onder toezicht van een andere collega een klas kunnen overnemen.
Hiernaast hebben we als Stichting SVZH een pool met vervangers die op de verschillende scholen binnen de Stichting ingezet kunnen worden. Als dit alles geen soelaas biedt, gebeurt het soms dat we een verzoek doen tot het thuishouden van een klas kinderen. Bij het verzoek om kinderen thuis te houden bestaat altijd de mogelijkheid uw kind wel naar school te brengen indien het thuis opvangen niet lukt. In dat geval wordt uw kind door ons ondergebracht in een andere klas. Maakt u daar, indien nodig, ook alstublieft gebruikt van.
Het gesloten houden van een klas geniet absoluut niet mijn voorkeur, maar soms kan het niet anders. Ik hoop op uw begrip hiervoor.
Verderop in het schoolnieuws staat een bericht van onze bestuurder over de lerarenstakingen.

Aanmelden broertjes en zusjes

Heeft iedereen broertjes en zusjes die nog geen 4 jaar zijn inmiddels aangemeld op school? Vanaf deze week worden kinderen die volgend schooljaar 4 jaar worden uitgenodigd voor een aannamegeprek. Het zou jammer zijn als uw kind ‘vergeten’ wordt.

Carnavalsfeest

Op vrijdag 9 februari a.s. vieren we op school het carnavalsfeest.
U heeft hierover eerder deze week een mail ontvangen.
Let op: de hele school is deze dag om 12:30u uit.

Vakantierooster schooljaar 2018-2019

Het vakantierooster voor volgend schooljaar staat inmiddels op onze site.
Zie de link voor meer informatie:
vredehof.vrijescholenregiorotterdam.nl

Ernstjan Cooiman
Schoolleider


Stakingsbericht voor ouders

De organisaties van het PO-front hebben vorige week woensdag, 17 januari, weer een gesprek gehad met het ministerie van OCW. De gesprekken zijn hoopvol, maar minister Slob heeft vooralsnog geen harde toezeggingen gedaan voor meer geld waarvoor ook de onze scholen actie is gevoerd. Het PO-front wil niet afwachten en zal nieuwe actie aankondigen.

Hoeveel geld is er ook al weer toegezegd?
Het kabinet heeft onder druk van de acties die we vorig jaar hebben gevoerd, 270 miljoen euro vrijgemaakt voor extra loonruimte in het primair onderwijs. Daarnaast is 430 miljoen euro gereserveerd voor werkdrukbestrijding, maar dit geld komt pas in 2021. Het primair onderwijs heeft daarmee meer geld binnengehaald dan welke andere sector ook, al is het nog niet het bedrag dat we hebben geëist.

Hoeveel geld hebben we ook al weer nodig?
De sector staat nog steeds op een enorme achterstand. De claim voor het realiseren van een eerlijk salaris en minder werkdruk was 1,4 miljard. De 700 miljoen die nu is toegezegd, is veel geld, maar slechts de helft van de claim die nodig is voor de sector. In de gesprekken met de minister lijkt er op dit moment niet meer ruimte te zijn ten opzichte van de afspraken in het regeerakkoord.

Hoe gaat het nu verder?
De vakbonden hebben acties aangekondigd in Friesland, Groningen en Drenthe. Zij gaan oproepen om op woensdag 14 februari het werk neer te leggen. Of en wanneer er een oproep wordt gedaan door de vakbonden om ook in onze regio weer acties te houden weten we nog niet.

Met vriendelijke groet,
Jeroen Gommers
Bestuurder SVZH


O V E R I G E A C T I V I T E I T E N
Een rubriek waarin activiteiten worden opgenomen die onder verantwoordelijkheid vallen van de aangegeven instantie/persoon.

Wintermarkt

Op zaterdag 3 februari a.s.organiseert de Waldorfschool haar eerste markt: de Wintermarkt!
In samenwerking met het Waldorfhaus: centrum op antroposofische grondslag voor kinderopvang, peuterklas en BSO.
Een markt met allerlei kraampjes met mooie spulletjes en lekkere hapjes. Zie bijlage.
U bent tussen 12:00 - 16:00 uur van harte welkom in gebouw De Kristal, Cypruslaan 400, Rotterdam-Nesselande.

Els Blacquiere

Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam, T: 010-452 65 19