welkom nieuws kalender informatie ochtend 15 november 2017 adventbazaar zaterdag 25 november 2017 uitnodiging kerstspel 21 december 2017 vakantierooster schooljaar 2017-2018 aan/afmelden email-nieuwsbrief film over het vrijeschoolonderwijs vrijeschool rotterdam-west

Schoolnieuws week 37-2017
15 sep '17

Staakactie Primair onderwijs – geen school op donderdag 5 oktober

Vorige week is vanuit PO in actie opgeroepen tot een staking op donderdag 5 oktober. Dit is een vervolg op de prikactie van vorig jaar. Het gaat deze keer echter om een volledige dag.

Waar gaat het om?

De werkdruk in het basisonderwijs is hoog en klassen zijn erg vol. Daarnaast zijn de salarissen in vergelijking met het voortgezet onderwijs 20% lager. Door deze factoren zijn de afgelopen jaren veel leraren gestopt met hun vak en zijn er te weinig nieuwe leerkrachten bijgekomen. Met als gevolg dat er een tekort is aan leerkrachten. Dit tekort zal de komende jaren fors toenemen. Als school merken wij dit: het kost moeite, tijd en veel energie om vacatures te kunnen vervullen en inval te regelen.

Het bestuur van de SVZH ondersteunt het doel van de lerarenacties. Ook heel veel ouders steunen de doelen van PO in actie. Leraren voelen zich daardoor extra gesteund en gewaardeerd.
Alle leerkrachten van de Vrijeschool Vredehof hebben besloten te gaan staken op 5 oktober a.s. Dit betekent dat de school op 5 oktober dicht is. Op de korte termijn geeft dit overlast voor u en missen de kinderen een dag school. Echter, voor de langere termijn willen we hiermee bereiken dat de kwaliteit van ons onderwijs gewaarborgd blijft. De werkdruk moet naar aanvaardbare hoogte, evenals de salarissen. Dit is niet alleen nodig om leerkrachten voor het onderwijs te behouden en gezond te houden, maar ook om als sector voldoende nieuwe leerkrachten aan te kunnen trekken.

Alvast bedankt voor uw begrip.
Ernstjan Cooiman
Schoolleider


Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt dit schooljaar niet in het najaar maar het voorjaar. De exacte datum wordt later bekend gemaakt.

Ouderbijdrage

Al verschillende ouders hebben gereageerd op de mail en een bedrag toegezegd waarvoor heel hartelijk dank!
Wil u echt allemaal voor volgende week vrijdag regeren?! Dan weten wij waarop we kunnen rekenen.
Alvast bedankt.

Ernstjan Cooiman
Schoolleider


Pelle's kledingwinkeltje

Op woensdag 1 november, 2 weken na de herfstvakantie, is er weer Pelle, het kledingwinkeltje, op school.
Heb je de kledingkasten thuis al opgeruimd of ben je van plan dit in de herfstvakantie te doen, bewaar de kleding die je weg wilt doen dan voor Pelle!
Schone, bruikbare kinderkleding vanaf maat 110 en kleding voor volwassenen is van harte welkom.

Vanaf maandag 23 oktober wordt de kleding ingezameld en kan je die kwijt in de hal van school.

De kleding die na de verkoop overblijft gaat naar " Bag 2 school"
Alle kleding die door " Bag 2 school" wordt ingezameld gaat naar bestemmingen in West- en Oost Europa , Afrika en Azie.
80% van deze kleding wordt als kleding hergebruikt en de overige 20% gaat naar de recyclingindustrie voor reproductie van bedden, sokken, dekens en schoonmaak textiel.

Op deze manier wordt er zoveel mogelijk gerecycled.
Voor meer info : bag2school.nl
Met de uiteindelijke "Pelle" opbrengst wordt er altijd een mooie bestemming gezocht voor de gehele school.
Dus voor leuke koopjes kom langs op woensdag 1 november van 8.00-13.00

Tot ziens bij Pelle!
O V E R I G E A C T I V I T E I T E N

Een rubriek waarin activiteiten worden opgenomen die onder verantwoordelijkheid vallen van de aangegeven instantie/persoon.

Schaaklessen

Aansluitend aan de schooldagen worden er schaaklessen gegeven op de Kralingsche school, de Montessorischool en de Vrije School. Kinderen van deze scholen kunnen aan alle schaaklessen deelnemen (ook als ze op een andere school gegeven worden!)
De schaaklessen vinden plaats op maandag- of donderdagmiddag, direct na schooltijd. Er zijn cursussen voor beginners, gevorderden en kleuters. De cursussen zijn steeds een afgebakende periode van vakantie tot vakantie (meestal zo'n 7 a 8 weken) en kosten 42,50 euro.
Wie belangstelling heeft voor een cursus schaken, kan contact opnemen met Poulien Knipscheer, info@schaakopleidingen.nl
Na de herfstvakantie zal er in elk geval (bij voldoende belangstelling) een cursus voor beginners plaatsvinden op de Kralingsche school op de donderdagmiddag en een cursus voor kleuters op de maandagmiddag op de Montessorischool. Deze duren dan dus tot de kerstvakantie. Na de kerstvakantie zullen er weer nieuwe cursussen plaatsvinden.

Wie liever naar de jeugdschaakvereniging komt en het hele jaar wil schaken, kan terecht op Jeugdschaakvereniging Kralingen op de maandagavond 18:15-19:45 op de Kralingsche school.

Poulien

Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam, T: 010-452 65 19