welkom nieuws kalender informatie ochtend 28 maart 2018 vakantierooster schooljaar 2018-2019 aan/afmelden email-nieuwsbrief film over het vrijeschoolonderwijs

schoolnieuws week 3-2018
19 jan '18

Oudergesprekken

Komende week worden er 10 minuten gesprekken gehouden met de ouders van de kinderen van klas 1 t/m 5.
Via de klassenleerkrachten heeft u bericht ontvangen over het intekenen voor deze gesprekken.
De zesdeklassers en hun ouders hebben de komende weken hun adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs.
Goede gesprekken gewenst allemaal.

Carnavalsfeest

Op vrijdag 9 februari a.s. vieren we op school het carnavalsfeest.
Via de klassenleerkrachten ontvangt u hierover meer informatie.
Let op: de hele school is deze dag om 12:30u uit.

Vakantierooster schooljaar 2018-2019

Het vakantierooster voor volgend schooljaar staat inmiddels op onze site.
Zie de link voor meer informatie:
[http://vsvredehof.vrijescholenregiorotterdam.nl/vakantierooster-schooljaar-2018-2019/]

Op tijd beginnen

Ook in het nieuwe jaar willen we graag op tijd beginnen. Dat betekent dat iedereen voor half negen binnen moet zijn.
Alvast bedankt voor uw aller medewerking!

Ernstjan Cooiman
Schoolleider Vrijeschool VredehofO V E R I G E A C T I V I T E I T E N

Een rubriek waarin activiteiten worden opgenomen die onder verantwoordelijkheid vallen van de aangegeven instantie/persoon.

Wintermarkt

Op zaterdag 3 februari a.s.organiseert de Waldorfschool haar eerste markt: de Wintermarkt!
In samenwerking met het Waldorfhaus: centrum op antroposofische grondslag voor kinderopvang, peuterklas en BSO.
Een markt met allerlei kraampjes met mooie spulletjes en lekkere hapjes. Zie bijlage.
U bent tussen 12:00 - 16:00 uur van harte welkom in gebouw De Kristal, Cypruslaan 400, Rotterdam-Nesselande.

Els Blacquiére

Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam, T: 010-452 65 19