welkom nieuws kalender informatie ochtend 14 november 2018 uitnodiging kerstspel 20 december 2018 vakantierooster schooljaar 2018-2019 aan/afmelden email-nieuwsbrief film over het vrijeschoolonderwijs
waarom kiezen voor vrijeschoolonderwijs aanmelden en toelating

Aanmelden en toelating

Heeft u belangstelling voor de vrijeschool en wilt u uw kind graag op de Vrije School Vredehof geplaatst zien, dan kunt u zich aanmelden voor een van de informatieochtenden. Op deze ochtenden vertellen wij wat u van onze school kunt verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Op deze ochtenden worden inschrijf/aanmeldingsformulieren verstrekt. Op het moment dat u dit formulier ingevuld bij de administratie inlevert, staat uw kind op de wachtlijst.

Na de voorlichtingsbijeenkomst wordt u, in het schooljaar voorafgaand aan het jaar waarin uw kind vier jaar wordt, uitgenodigd voor een individueel aannamegesprek waar ook uw peuter bij aanwezig is.

De vrijeschool staat open voor alle leerlingen, ongeacht hun culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Er zijn een aantal voorrangsregels bij plaatsing. Broertjes en zusjes, kinderen van een andere Vrije School door verhuizing, kinderen afkomstig van de peuterspeelzaal 'Het Peuterhuis' hebben voorrang. Leerlingen worden toegelaten op volgorde van aanmelding bij de administratie.

In april/mei hoort u of uw kind geplaatst is of op de wachtlijst blijft staan.

Tussentijdse toelating kinderen onderbouw 6-12 jarigen
Als u uw kind wilt aanmelden voor een klas in de onderbouw, dan kunt u zich aanmelden via de administratie. De aannamecoördinator neemt contact met u op voor een informatief gesprek. Als u besluit uw kind op te geven, volgt een ontmoeting tussen uw kind en de betrokken leerkracht (meestal in de klas en na schooltijd). Het doel hiervan is te beoordelen of plaatsing in de betreffende klas zinvol is. Ook kan het zijn dat wij een klein onderzoekje nodig vinden. Wij vragen ook informatie bij de oude school. Hierna wordt besloten of het kind geplaatst kan worden. In klas 6 worden alleen kinderen toegelaten van andere vrijescholen.

Administratie:
tel: 010-4526519
email: administratie@vsvredehof.nl


Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam, T: 010-452 65 19