welkom nieuws kalender informatie ochtend 14 november 2018 uitnodiging kerstspel 20 december 2018 vakantierooster schooljaar 2018-2019 aan/afmelden email-nieuwsbrief film over het vrijeschoolonderwijs

Informatie ochtend 14 november 2018

Op woensdag 14 november 2018 organiseren wij een informatie ochtend voor nieuwe ouders. Aanvang 09:00 uur.
Locatie: aula Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30 te Rotterdam.

U kunt zich voor deze ochtend aanmelden bij Michiel Gommers via administratie@vsvredehof.nl

Voor schooljaar 2018-2019 staan verder de volgende data gepland:

woensdag 23 januari 2019, 09:00u
woensdag 20 maart 2019, 09:00u
woensdag 29 mei 2019, 09:00u


Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam, T: 010-452 65 19