welkom nieuws kalender informatie ochtend 14 november 2018 uitnodiging kerstspel 20 december 2018 vakantierooster schooljaar 2018-2019 aan/afmelden email-nieuwsbrief film over het vrijeschoolonderwijs
kleuterklas 1e klas 2e klas 3e klas 4e klas 5e klas 6e klas

3e klas

In de 3e klas staan de verhalen van het Oude Testament uit de bijbel centraal. Van het verhaal van de schepping, het paradijs, tot de uittocht naar het Beloofde Land.

Door de thema's in het onderwijs begeleiden wij de kinderen naar de afronding van hun kindertijd. Met de mens centraal in de ambachten en de huizenbouw krijgen de kinderen een beleefbare verbinding met de wereld om zich heen. Door structuur en vastheid te bieden kan het kind zich steeds steviger op de grond en in de maatschappij neerzetten.

Bij het taalonderwijs gaat de grammatica een rol spelen. Op een voor de kinderen begrijpelijke manier worden begrippen als zelfstandig en bijvoeglijke naamwoord aangeleerd.
De taalgevoeligheid wordt in dit schooljaar gestimuleerd met versjes en gedichten in andere talen. Want als je jong bent, doet het abstracte denken nog niet mee en pak je de taal snel op.

Maar leren doe je niet alleen met je hoofd. Daar heb je ook je lichaam voor. De tafels opzeggen op een ritmische manier (klappend, stampend, lopend). Luisteren, klanken horen en omzetten in vingerbewegingen. Zelf klanken maken door je vingers en adem te beheersen. Alle mogelijkheden worden benut om het kind spelenderwijs essentiele dingen bij te brengen, gekoppeld aan een vrij gevoel.


Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam, T: 010-452 65 19