welkom nieuws kalender informatie ochtend 14 november 2018 uitnodiging kerstspel 20 december 2018 vakantierooster schooljaar 2018-2019 aan/afmelden email-nieuwsbrief film over het vrijeschoolonderwijs
kleuterklas 1e klas 2e klas 3e klas 4e klas 5e klas 6e klas

6e klas

Binnen ons onderwijs heeft de vertelstof een belangrijke plaats. Menselijke, sociale en geestelijke waarheden worden daarin op een beeldende manier gebracht, zonder uitleg of moralistische beoordeling. De vertelstof wordt in het onderwijs ingeweven, vooral in het periodeonderwijs. in de 6e klas staan de Romeinse verhalen en geschiedenis centraal.

Dit schooljaar geeft een heel nuchtere kijk op de dingen. De mythologie maakt plaats voor echte geschiedenis, natuurkundige ontdekkingen en concrete toepassingen van alles wat in de vorige jaren verteld is. Werklust, geen onzin meer maar echt iets doen is typerend voor een zesdeklasser.
Zo is handelsrekenen nu aan de orde, handwerken/handenarbeid, Romeinse disputen en het staatsrecht. Oorzaak en gevolg worden interessant. Wat heeft de geschiedenis ons geleerd? En wat doen wij er vervolgens mee? De praktische kanten worden bekeken en besproken.

Het twaalfjarige kind is aan het eind van het jaar klaar om de overstap te maken naar de bovenbouw van de vrijeschool of een andere vorm van voortgezet onderwijs.


Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam, T: 010-452 65 19