welkom nieuws kalender informatie ochtend 14 november 2018 uitnodiging kerstspel 20 december 2018 vakantierooster schooljaar 2018-2019 aan/afmelden email-nieuwsbrief film over het vrijeschoolonderwijs
kleuterklas 1e klas 2e klas 3e klas 4e klas 5e klas 6e klas

5e klas

Binnen ons onderwijs heeft de vertelstof een belangrijke plaats. Menselijke, sociale en geestelijke waarheden worden daarin op een beeldende manier gebracht, zonder uitleg of moralistische beoordeling. De vertelstof wordt in het onderwijs ingeweven, vooral in het periodeonderwijs. In de 5e klas staan de verhalen van de Griekse mythologie centraal. Deze verhalen zweven tussen mythe en geschiedenis, tussen fantasie en werkelijkheid. Het kind van elf dat al heel veel weet, ziet nu in dat het nog veel meer kan ontdekken in de techniek, kunst en wetenschap.

De vijfdeklasser voelt zich thuis in de wereld van de Grieken die veel gevoel hadden voor harmonie en schoonheid. Het opkomen van het verstandelijke begrip wordt ook in de Griekse mythologie en historie mooi weergegeven. In de vakken ondersteunen wij deze ontwikkeling voor harmonie.

In het rekenen en de taal worden vervolgstappen gezet, waarin zelfstandigheid en beheersing van bewerkingen worden gestimuleerd.
In de geschiedenis staan de Oude Culturen centraal, met als afsluiting de geschiedenis van Griekenland.
Plantkunde in de biologie. Aardrijkskunde, door het volgen van een rivier in Europa van bron tot zee. Het ontdekken van de verschillende culturen en streken.

Het stimuleren van verschillende invalshoeken die steeds weer aangeven dat je nooit uitgekeken en uitgeleerd raakt en steeds nieuwsgierig mag blijven.


Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam, T: 010-452 65 19