welkom nieuws kalender informatie ochtend 14 november 2018 uitnodiging kerstspel 20 december 2018 vakantierooster schooljaar 2018-2019 aan/afmelden email-nieuwsbrief film over het vrijeschoolonderwijs
kleuterklas 1e klas 2e klas 3e klas 4e klas 5e klas 6e klas

4e klas

De vertelstof van de 4e klas is de Noorse en Germaanse mythologie. In deze verhalen staat de worsteling van de godenwereld centraal, waarin uiteindelijk na het ineenstorten de vrije mens ontstaat. De mens, die in staat is om zelfstandig en zonder inmenging van de goden te kunnen leven.
De kinderen genieten van de verhalen van Thor, de god van de donder, met zijn hamer. De kracht en het samenspel tussen mens en natuur komen veel naar voren. Zij leven mee met de angst van de goden voor de naderende ondergang.
De kinderen spiegelen zich graag aan verhalen over macht en het doorbreken van gezag. Ze ontdekken dat kracht alleen niet voldoende is.

In de lesstof wordt steeds meer de nadruk gelegd op structuren.
In de taal worden de volgende stappen gezet in de grammatica.
In het rekenen maken de kinderen kennis met de breuken. Ook hier gaat het geheel uiteen in stukken. Verder werken we door aan de vier bewerkingen met grotere getallen en de verschillende maten.
In de biologie wordt naast de menskunde, uitgebreid aandacht besteed aan de dierkunde. In de muziek wordt een eerste stap gezet met het noten lezen. Zingen we canons en meerstemmige muziek. In de aardrijkskunde-lessen worden verbanden gelegd met de dagelijkse realiteit.
Vanuit de verschillende vakken en invalshoeken kiezen de kinderen een eigen positie en proberen deze vast te houden (denkt u bv. aan canonzingen). Door oefening en succeservaringen ontwikkelen de kinderen een gevoel van zekerheid.


Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam, T: 010-452 65 19