welkom nieuws kalender informatie ochtend 14 november 2018 uitnodiging kerstspel 20 december 2018 vakantierooster schooljaar 2018-2019 aan/afmelden email-nieuwsbrief film over het vrijeschoolonderwijs
kleuterklas 1e klas 2e klas 3e klas 4e klas 5e klas 6e klas

2e klas

In de 2e klas komt in de vertelstof het menselijke aspect naar voren in fabels en legenden.

Fabels en heiligenlegenden nemen de plaats in van de sprookjes. Het sociale gedrag van mens en dier wordt aan de hand van deze verhalen beleefbaar voor de kinderen. Fabels zijn vaak kort en geconcentreerd. In fabels zien wij menselijke eigenschappen in de gedaante van dieren, de pels en het verenkleed kunnen niet verbergen dat het om ons gaat en daar herkennen de kinderen zich ook in.
Als contrast van de mens in de gedaante van een dier worden de heiligenlegenden verteld. Hierin gaat het om een mens die het dier in zich heeft weten te overwinnen en daarom ook dieren kan temmen.


Lettervormen en losse letters gaan een samenhangend handschrift vormen. Opgeschreven in een mooi werkschrift dat elke dag met zorg wordt aangevuld. Alle karakters trekken voorbij in de verhalen die verteld worden, in de woorden die geschreven worden en in de boekjes die het kind zelf al kan lezen. Het is leuk als je deze verhalen ook weer terugziet in de tekeningen en vormen die het kind aan het papier toevertrouwt.

De sommen geven steeds meer inzicht in de opbouw van de getallen.

In de vormtekeningen wordt ruimtelijk inzicht steeds verder geoefend: motieven, spiegelingen, ingewikkelde vormen.


Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam, T: 010-452 65 19