welkom nieuws kalender informatie ochtend 14 november 2018 uitnodiging kerstspel 20 december 2018 vakantierooster schooljaar 2018-2019 aan/afmelden email-nieuwsbrief film over het vrijeschoolonderwijs
kleuterklas 1e klas 2e klas 3e klas 4e klas 5e klas 6e klas

1e klas

Binnen ons onderwijs heeft de vertelstof een belangrijke plaats. Menselijke, sociale en geestelijke waarheden worden daarin op een beeldende manier gebracht, zonder uitleg of moralistische beoordeling. De vertelstof wordt in het onderwijs ingeweven, vooral in het periodeonderwijs. In de belevingswereld van de eersteklasser passen de rijke beelden uit de volkssprookjes. De sprookjes sluiten aan bij het innerlijk van de eerste klassers. Deze verhalen hebben veel afwisselende beelden. Het sprookje verteld vol wijsheid en humor over goed en kwaad, over verleiding en vernedering en over de prins of prinses, het beeld voor de mens die tenslotte zegevierend tevoorschijn komt.

Nederlandse taal, rekenen en heemkunde.
Deze periodes wisselen elkaar af door het jaar heen. Bij het schrijven gaat de leerkracht uit van letterbeelden die voortkomen uit de vertelstof. Zo ontstaat bijvoorbeeld uit de "zwanenletter", de Z. . De motorische vaardigheden, nodig om te kunnen schrijven, worden geoefend in, en gestimuleerd door het vormtekenen. Het bewuste spreken wordt geoefend met beweging, waarbij ritmisch gelopen en gesproken wordt. Spraakoefeningen, kinderversjes en toneelspelletjes ondersteunen dit. Het lezen volgt op het schrijven.

Ook het rekenen leren de kinderen vanuit het zelf doen. Er wordt geteld met kastanjes, kralen en ballen, met handen en voeten, met klappen en stampen. Vanuit het tellen worden ritmisch lopend de getallenreeksen van de eerste tafels van vermenigvuldiging geoefend. Voordat met het tellen en rekenen wordt begonnen, probeert de leerkracht eerst een verbinding met de getallenwereld te maken. Wat is één? Eén is misschien wel het grootste getal; één is God alleen, één is ook de zon, één ben je zelf. Wat is twee? Twee is als je één verdeelt of als je een tegenstelling maakt. Twee is hemel en aarde, dag en nacht. De kinderen vullen aan; twee is vader en moeder, zon en maan, twee ogen, twee handen.

Romeinse cijfers drukken het beeldkarakter van de hoeveelheid van de getallen heel goed uit. I+II= III sluit goed aan bij het wezen van tellen. Romeinse cijfers vormen in de eerste klas de brug naar de abstracte, maar veel handzamere Arabische cijfers die wij gebruiken.

De heemkundeperiodes leggen de basis voor de latere vakken aardrijkskunde, biologie en natuurkunde; het integreert deze vakken tot één geheel.
In de eerste klas is heemkunde erop gericht belangstelling te wekken voor de natuur, de seizoenen, planten en dieren. Het gaat hierbij om de directe omgeving waarin de kinderen wonen en leven.

Na het periodeonderwijs volgen de afzonderlijke vaklessen. De vreemde talen Engels en Duits beogen het kind spelenderwijs vertrouwd te maken met de klanken en het ritme van de taal.

Er wordt van nu af aan wekelijks gehandwerkt. De eerste klassertjes beleven veel plezier aan het breien en maken van o.a. hun eigen kabouter, een lief schaapje en voor hun fluit een mooie fluitzak. Zo leren de kinderen goed hun handen te gebruiken; om geconcentreerd en volhardend te werken met papier, materialen uit het bos, klei en bijenwas. De handvaardigheid sluit hierop aan.

Het vormtekenen doet een beroep op de vormkrachten van het kind, die zich uiten in de beheersing van de fijne motoriek. De te tekenen vormen hebben een bepaalde wetmatigheid. De eerste klas begint met rechte en kromme lijnen, vaak in combinatie met elkaar en in een ritmische herhaling. Dan gesloten figuren zoals cirkels, driehoeken en vierkanten waardoor binnen- en buitenwereld van elkaar gescheiden worden.

Euritmie is een bewegingsleer, bewegingskunst eigenlijk, die in het onderwijs toegepast wordt. Het bewegen op muziek, gedichtjes of teksten ondersteunt de kinderen in een gezonde ontwikkeling van lichaam, ziel en geest. In de eerste klas worden ook de klinkers uitgebeeld, aansluitend op de sprookjesbeelden uit de vertelstof. Euritmie voegt daar een bijzondere en speelse dimensie aan toe.


Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam, T: 010-452 65 19