welkom nieuws kalender informatie ochtend 14 november 2018 uitnodiging kerstspel 20 december 2018 vakantierooster schooljaar 2018-2019 aan/afmelden email-nieuwsbrief film over het vrijeschoolonderwijs

Aanmelden

Aanmelding en toelating

Heeft u belangstelling voor de vrijeschool en wilt u uw kind graag op de Vrije School Vredehof geplaatst zien, dan kunt u zich aanmelden voor een van de informatieochtenden.
Op deze ochtenden vertellen wij wat u van onze school kunt verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Ook worden dan vooraanmeldformulieren verstrekt. Op het moment dat u dit formulier ingevuld bij de administratie inlevert, staat uw kind op de wachtlijst.

De vrijeschool staat open voor alle leerlingen, ongeacht hun culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Er zijn een aantal voorrangsregels bij plaatsing. Broertjes en zusjes en kinderen van een andere vrijescholen door verhuizing hebben voorrang. Leerlingen worden toegelaten op volgorde van aanmelding bij de administratie.


Toelating kleuters 4 jarigen
Na de voorlichtingsbijeenkomst wordt u, in het schooljaar voorafgaand aan het jaar waarin uw kind vier jaar wordt, uitgenodigd voor een individueel aannamegesprek waar ook uw peuter bij aanwezig is.

In april/mei hoort u of uw kind geplaatst is of op de wachtlijst blijft staan.


Tussentijdse toelating kinderen onderbouw 6-12 jarigen

Uw kind is aangemeld voor een klas in de onderbouw zodra wij het ingevulde aanmeldformulier hebben ontvangen.

Daarna worden de volgende stappen genomen voordat een definitief besluit tot toelating kan worden genomen:

De aannamecoördinator neemt contact met u op om aan te geven of er plaats is voor uw kind in de betreffende klas. Is er op dat moment geen plaats dan kan uw kind op de wachtlijst geplaatst worden.

Indien er plaats is vragen wij u om de Intern Begeleider van de oude school contact met ons op te laten nemen.

Na dit contact nemen wij nogmaals contact met u op om met u te overleggen over de uitkomsten van dit overleg.

Hierna volgt een periode van onderzoek waarin het doel is te beoordelen of plaatsing in de betreffende klas zinvol is. Het observeren van uw kind is hierbij een onderdeel, ook kunnen wij een eigen onderzoekje door de Remedial Teacher laten doen.

Na deze onderzoeksperiode wordt besloten of uw kind toegelaten kan worden.

In klas 6 worden alleen kinderen toegelaten van andere vrijescholen.

Administratie:
tel: 010-4526519
email: administratie@vsvredehof.nl


Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam, T: 010-452 65 19